Προϊόντα

Εισαγωγή και εμπόριο αποχιονιστικών μηχανημάτων, λεπίδων εκχιονισμού σε διάφορα μεγέθη, αλατοδιανομεων, σάρωθρα, καταστροφείς, χορτοκοπτικά, σκούπες οδών και κάθε είδος συστήματος οδοκαθαρισμού. Ενδεικτικά μπορείτε παρακάτω να δείτε προϊόντα που έχουμε παραδώσει επιτυχώς στους πελάτες μας.
Αποχιονιστικά Μηχανήματα

Αποχιονιστικά Μηχανήματα

Εισάγωγη – Εμπόριο εκχιονιστικών μηχανήματων 

Αλατοδιανομείς - Αλατιέρες

Αλατοδιανομείς - Αλατιέρες

Κάθε είδους αλατοδιανομείς για εργασίες διανομής αλατιού.

Λεπίδες Εκχιονισμού

Λεπίδες Εκχιονισμού

Εκχιονιστικές λεπίδες διαφόρων μεγεθών για όλους τους τύπους οχημάτων.

Συστήματα οδοκαθαρισμού

Συστήματα οδοκαθαρισμού

Εισάγωγη – Εμπόριο κάθε είδους συστήματος οδοκαθαρισμού. Χορτοκοπτικά μηχανήματα, σάρωθρα, καταστροφείς, σκούπες οδών.

Παρελκόμενα - Ανταλλακτικά

Παρελκόμενα - Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικές λεπίδες εκχιονισμού – Joystick